MENU     

     Linki         Sekretariat 

  Strona główna

   100-lecie
     110-lecie

napisz do szkoły - kliknij

 


100-lecie NASZEJ SZKOŁY

 


 
 

Okolicznościowy datownik z monografii jubileuszowej - kliknij aby powiększyć

"...W tym gmachu nieprzerwanie tętni ludzkie życie. szkolne mury skrywają wiele tajemnic. Były świadkiem sukcesów i porażek kilku pokoleń Polaków i Niemców. Stanowią cząstkę ich życia, tę najpiękniejszą..."

(z przedmowy dyr. A.Korol do monografii szkoły)

Przygotowania do uroczystości trwały bardzo długo i byli w nie zaangażowani wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie, ich rodzice oraz ci, którzy są ze szkołą związani emocjonalnie i uważają się za jej przyjaciół. Remontowano wiele sal lekcyjnych, niektóre z nich zyskały nowe wyposażenie. Puste korytarze szkolne wypełniał gwar głosów tych wszystkich, którzy pracowali dla uświetnienia uroczystości. Wreszcie w dniu obchodów cała szkolna społeczność zgromadziła się na boisku szkolnym.

     

 Zobacz album z przygotowań do uroczystości

 

25 kwietnia 2005 roku w naszej szkole rozpoczęły się uroczystości 100-lecia istnienia placówki. Połączono je z oficjalnym nadaniem szkole imienia Króla Jana III Sobieskiego i uroczystym poświęceniem sztandaru.

W tym dniu przyjechali zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się:

- przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej A. Kwaśniewskiego - Krzysztof Czerwiński,

- z-ca Prezydenta Zabrza Andrzej Góra,

- Śląski Wicekurator Oświaty Jerzy Zawarczyński,

- Komendant Policji Bogusław Buliński,

- z-ca Komendanta Straży Miejskiej Krzysztof Raszpla,

- przedstawiciel posła na Sejm Jana Chojnackiego Bogusław Piszczek,

- przedstawiciele władz oświatowych naszego miasta, związków zawodowych oraz absolwenci z Polski i zagranicy.

Nie zabrakło emerytowanych nauczycieli, obecnych pracowników, rodziców i wielu uczniów.

Imprezę rozpoczął uroczysty przemarsz do kościoła św. Józefa. Pochód prowadziła orkiestra górnicza, za nią szedł poczet sztandarowy, zaproszeni goście i nauczyciele z uczniami. Towarzysząca orkiestra była ważnym elementem podkreślającym piękno i kulturę naszego regionu - Górnego Śląska. Malowniczym akcentem był powóz wiozący patrona naszej szkoły - Króla Jana III Sobieskiego.

      

Zobacz album z przemarszu do kościoła św. Józefa

 

Uroczystą mszę świętą koncelebrowali ks. infułat Paweł Pyrchała, ks. prałat Gerard Kowolik, ks. Rudolf Badura i ks. Waldemar Packner. Niezwykle podniosłym i ważnym akcentem uroczystości było poświęcenie podczas mszy sztandaru naszej szkoły. Opiekunem uczniów wybranych do pocztu był p. Albert Serwiak. W modlitwie wiernych uczestniczyli przedstawiciele absolwentów, nauczycieli, rodziców i uczniów. Oni też złożyli dary ofiarne. Uroczyste pieśni odśpiewali chór szkolny oraz specjalni goście - Barbara Strzodka i Piotr Strzodka- soliści Opery Śląskiej - absolwent szkoły. Msze zakończono ulubioną pieśnią Papieża Jana Pawła II - "Barką".

     

Zobacz album z mszy św. w kościele św. Józefa

 

Po powrocie do szkoły zaproszeni goście i pozostali uczestnicy udali się do Centrum Edukacji przy ul.1go Maja na akademię szkolną poświęconą historii i czasom współczesnym naszej szkoły. Na niej zaproszeni goście odczytali listy z życzeniami i gratulacjami. Honorowe podpisy złożyli na okolicznościowym akcie nadającym szkole imię. Po raz pierwszy na obchodach odśpiewano uroczyście hymn szkoły, którego autorkami są nauczycielki J.Chrząszcz (słowa) i S.Borner (muzyka). 

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Akademię przygotowały nauczycielki: J.Chrząszcz, M.Zdanowska i S.Borner. Wystąpiły w niej dzieci z klas I-VI, prezentując tańce śląskie i komiczne scenki z życia uczniów oraz absolwentki szkoły - Bogna Wojnicz i Alicja Szwanc. "Odę do radości" zaśpiewała Barbara Strzodka. Część artystyczną zakończył koncert muzyki elektronicznej nauczycielki muzyki S.Borner. Ważnym elementem dekoracyjnym akademii był obraz olejny króla Jana III Sobieskiego namalowany przez Helenę Dzionyk. 

     

Zobacz album z uroczystej akademii

 

Po wspaniałej akademii wszyscy udali się do szkoły jubilatki, gdzie mogli obejrzeć przygotowane ekspozycje:

- wystawa artystyczna H.Dzionyk, nauczycielki SP5, malarki, której prace na jedwabiu podziwiano w kraju i zagranicą.

- wystawa filatelistyczna z okolicznościowym datownikiem.

- wystawa plastyczna uczniów i absolwentów szkoły.

- wystawa "Dawna klasa", na której wielu absolwentów rozpoznało na starych zdjęciach siebie i swoich dawnych wychowawców.

- wystawę "Szkolne muzeum techniki",

- wystawę kronik, dyplomów i pucharów szkolnych.

Przybyli licznie goście, absolwenci z kraju i zza jego granic, sympatycy i przyjaciele szkoły wpisywali się do pamiątkowej księgi. Miłym i wzruszającym wspomnieniom nie było końca.

      

Zobacz album - zwiedzanie szkoły i wystaw

 

zdjęcia grupowe

     

jeżeli posiadasz inne zdjęcia to proszę o kontakt

Oprócz specjalnego datownika wykonanym przez Pocztę Polską mogliśmy pochwalić się okolicznościową tarczą szkolną (projekt P.Szafarz). Przygotowaliśmy również monografię naszej szkoły (do nabycia) oraz inne druki użyte do organizacji i przebiegu Jubileuszu. O naszym święcie można było przeczytać w "Głosie Zabrza", "Nowinach Zabrzańskich", "Dzienniku Zachodnim", portalach internetowych, a fragmenty uroczystości transmitowała regionalna telewizja.

 

Następny taki jubileusz....już niedługo!

 

oprac. Piotr Szafarz


Akt nadania - kliknij treść aktu nadania w języku staropolskim

Uroczysty akt nadania imienia szkole 22 kwietnia 2005 r.


Sztandar - kliknij

Sztandar szkoły z wizerunkiem Króla Jana III Sobieskiego.


obraz olejny H.Dzionyk 2005 r.

Obraz olejny Heleny Dzionyk
 "Król Jan III Sobieski"


 


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu ul. Królewska 4
tel. fax. 032 2712981