MENU     

        Linki          Sekretariat 

  Strona główna

  Historia szkoły

  Patron szkoły

  Plan lekcji

  Kalendarz szkolny

  Biblioteka

  Grono pedagogiczne

  Samorząd szkolny

  Gazetka szkolna

  Koła zainteresowań
  Sprawdzian klas VI
  Harmonogram zajęć
  Podręczniki
  Program nauczania
  Uroczystości, imprezy
  Sukcesy
  Dla rodziców
  Logopeda
  Najlepsi uczniowie
  Sala pamięci
  Hymn szkolny
  100 lecie
  Festiwal Mł. Talentów
  Gimnastyka korekcyjna
  Galeria

napisz do szkoly - kliknij

 


RZECZNIK PRAW UCZNIA 

-DEKALOG 

 


NAUCZ SIĘ UPOMINAĆ O SWOJE PRAWA, ALE PAMIĘTAJ, ŻE INNI TEŻ JE MAJĄ

 

 … JEŻELI UWAŻASZ, ŻE TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE, TUTAJ ZAWSZE ZNAJDZIESZ OSOBĘ, KTÓRA CI POMOŻE …

 

PRAWO DO WYPOWIEDZI

… w ważnych sprawach Ciebie dotyczących możesz

wygłosić swoje zdanie, opinię, oświadczyć własną

wolę …

PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU

nikogo nie można bezprawnie pozbawić życia …

PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY I PONIŻANIA

… bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karane …

PRAWO DO STOWARZYSZANIA

… możesz należeć do organizacji młodzieżowych,
jeżeli masz 16 lat sam decydujesz o swojej przynależności …

 

 

PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE

… nikomu nie wolno zabrać Cię od rodziców, chyba, że z bardzo ważnych powodów …
… gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno masz prawo do kontaktów z obojgiem z nich …
 

PRAWO DO SWOBODY MYŚLI SUMIENIA I RELIGII

… gdy jesteś już wystarczająco świadomy sam decydujesz o swoim światopoglądzie, wcześniej rodzice mają prawo Tobą kierować …

 

 

PRAWO DO PRYWATNOŚCI

… możesz dysponować swoimi rzeczami, masz prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów, wkraczać w Twoje sprawy osobiste i rodzinne … 

PRAWO DO INFORMACJI

… powinieneś poznać swoje prawa powinieneś mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy …

 

 

PRAWO DO TOŻSAMOŚCI

… musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musisz być zapytany o zgodę gdybyś miał być adoptowany, a także gdybyś miał mieć zmienione nazwisko …

PRAWO DO NAUKI

… możesz uczyć się tak długo jak pozwalają na to Twoje zdolności, jeżeli masz 6 lat możesz zacząć naukę w klasie „0”, pracować możesz jak skończysz 15 lat …

 


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu ul. Królewska 4
tel. fax 032 2712981