MENU     

      Linki        Sekretariat 

  Strona główna

   ERASMUS+

napisz do szkoły - kliknij

masz ciekawe informacje lub zapytanie? napisz koniecznie


 Program ERASMUS+

 


 
 


Erasmus -pytamy uczniówW ramach naszego projektu „The migrant crisis in an educational perspective” pol. Kryzys migracyjny w ujęciu edukacyjnym” zadaniem każdej szkoły partnerskiej było przeprowadzenie w grupie 80 uczniów ankiety, dotyczącej tematyki projektu. W naszej szkole na 16 pytań odpowiedzieli uczniowie klas: 6A, 6B, 7A i 7B. Pytania do ankiety opracował zespół grecki, który też przygotowuje ewaluację wyników wszystkich krajów partnerskich (do obejrzenia wkrótce na stronie projektu)...<czytaj

Erasmus - wizyta w Bułgarii

W dniach od 10 do 14 grudnia 2017r. dwoje naszych nauczycieli z Zespołu do Spraw Współpracy Międzynarodowej, który zajmuje się realizacją projektu Erasmus + w naszej szkole: mgr Urszula Klimaszewska (koordynator projektu) oraz mgr Damian Woźniak wzięło udział w wizycie partnerskiej w Sofii, stolicy Bułgarii, gdzie byli gośćmi 120 Primary School „G.S.Rakovski”...<czytaj


Erasmus w naszej szkole


W marcu 2017r. nauczycielka angielskiego w naszej szkole, mgr Urszula Klimaszewska, ukończyła i wysłała do polskiej Narodowej Agencji projekt pod tytułem „The migrant crisis in an educational perspective” - w ramach akcji KA2 współpracy międzynarodowej szkół. Projekt ten został zatwierdzony (uplasował się na 44. miejscu w kraju pod względem liczby przyznanych punktów!) oraz otrzymał grant na realizację w ciągu 16 miesięcy: od 1 września 2017r. do 31 grudnia 2018r. Tym oto sposobem Szkoła Podstawowa nr 5 w Zabrzu kontynuuje realizację kolejnego projektu w ramach programu Erasmus Plus!...>czytaj


ETwinning

W maju 2017 roku zarejestrowałyśmy się na platformie eTwinning. Wybrałyśmy  projekt Rachel Yates z Wielkiej Brytanii z Yorkshire zatytułowany „Greetings from my Region”. Na zaproszenie autorki przedsięwzięcia odpowiedziało wiele państw, m.in. Ukraina, Portugalia, Tunezja i Niemcy...>czytaj


Erasmus week

W ramach realizacji projektu Erasmus + KA1 pod tytułem „Better Language – Better Teachers” w dniach od 22 do 26 maja 2017r. po raz drugi odbywały się w naszej szkole zajęcia pod hasłem Erasmus + week: nauczyciele ... >czytaj

Erasmus -dualne kształcenie

27 kwietnia 2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury Guido przy ul. 3 Maja w Zabrzu odbyła się konferencja podsumowująca projekt Erasmus + pod tytułem „Dualne kształcenie zawodowe w postindustrialnej rzeczywistości”, realizowany przez 4 zabrzańskie szkoły, tworzące konsorcjum: Centrum Edukacji, Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zespół Szkół nr 10 oraz Zespół Szkół nr 17. Na uroczystość zaproszenie otrzymała pani dyrektor, Alicja Korol oraz koordynator projektu Erasmus + w naszej szkole, pani Urszula Klimaszewska...czytaj


Erasmus weekW ramach realizacji projektu Erasmus + KA1 pod tytułem „Better Language – Better Teachers” od poniedziałku, 13 lutego przez pięć dni odbywały się w naszej szkole zajęcia pod hasłem Erasmus week: pięciu nauczycieli, biorących udział w projekcie, prezentowało uczniom swoje osiągnięcia oraz metody pracy, których nauczyli się na kursach metodycznych w szkole ETI na Malcie... czytaj więcej


Erasmus +KA1. Kurs na Malcie

Nasza przygoda z Erasmusem rozpoczęła się 8 października 2016r. Polska pożegnała nas strugami deszczu i bardzo niską temperaturą. Malta przywitała błękitem nieba, gorącym powietrzem i pięknym słońcem. Na lotnisku czekał na nas reprezentant szkoły ESE, a wraz z nami do hotelu jechało kilka osób z Polski, więc nie czułyśmy się zestresowane ani wyobcowane. Wybrałyśmy noclegi w hotelu White House obok szkoły. To był bardzo dobry wybór... czytaj dalej


Erasmus + KA1 Wymiana dobrych praktyk – konferencja13 czerwca 2016r. w Gimnazjum nr 12 odbyła się miejska konferencja dla dyrektorów oraz koordynatorów projektów Erasmus + w Zabrzu pod nazwą „Dzielenie się dobrymi praktykami”. Gośćmi byli przedstawiciele wszystkich etapów kształcenia – od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych – natomiast Wydział Oświaty reprezentowała pani Iwona Holeczek. Pierwsza część konferencji dotyczyła mobilności uczestniczek projektu z Gimnazjum nr 12 oraz prezentacji zajęć, realizowanych z uczniami po wyjazdach nauczycieli na kursy językowe do Wielkiej Brytanii i Francji ...czytaj dalej


Erasmus +KA1. Kurs na Malcie

Szkoła ETI na Malcie okazała się obszernym, nowoczesnym, dobrze wyposażonym budynkiem. Lekcje były interesujące i rzetelnie prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Zajęcia były ciekawe, inspirujące i pozwoliły na pogłębienie naszej wiedzy, zdobycie nowych doświadczeń i wzbogacenie warsztatu pracy.

Jednak nie samą nauką i pracą człowiek żyje, dlatego też każdą wolną od zajęć chwilę starałyśmy się wykorzystać na zwiedzanie wyspy. Malta jest przepięknym krajem, oferującym odwiedzającym wiele atrakcji i niezapomnianych przeżyć.
Fantastyczne zabytki, urocze zakątki i krajobrazy, przemili ludzie i przepyszna kuchnia – wszystko to sprawia, że na pewno jeszcze tu wrócimy i gorąco polecamy ten kraj jako kierunek wakacyjnych wypraw...czytaj dalej


Erasmus + KA1. Edukacja szkolna. Kurs na Malcie

Od 17 do 23 kwietnia 2016r. razem z mgr Barbarą Nowakowską uczestniczyłam w kursie metodycznym, odbywającym się w ETI Malta, pod tytułem „Language Learning Fun and Games. Methodology for Primary School”. Kurs ten odbywał się w ramach projektu Erasmus + "Better Language - Better Teachers". Zagadnienia, których dotyczył, skupiały się na następujących tematach...czytaj dalej


Erasmus + KA1. Edukacja szkolna.
Konferencja dla zabrzańskich szkół


19 listopada 2015r., odbyła się w naszej szkole konferencja dla dyrektorów zabrzańskich szkół oraz koordynatorów projektów Erasmus + pod tytułem „Erasmus + KA1: praktyczna realizacja projektu”.
Konferencja była miejscem prezentacji zabrzańskich projektów oraz upowszechniania informacji o nich.
Gości – przedstawicieli siedmiu z ośmiu szkół naszego miasta, realizujących projekty programu Erasmus + KA1 – mobilność kadry edukacji szkolnej – powitała pani dyrektor, mgr Alicja Korol. Następnie głos zabrał inspektor Wydziału Oświaty, pan Arkadiusz Kozicki.... czytaj dalej


Erasmus + KA1. Edukacja szkolna. Kurs na Malcie


W październiku 2015 roku pierwszy z pięciorga nauczycieli naszej szkoły wyjechał na zagraniczne szkolenie na Maltę w ramach projektu „Better Language – Better Teachers” programu Erasmus Plus.

Nauczyciel bibliotekarz, mgr Damian Woźniak, wziął udział w dwutygodniowym szkoleniu pod tytułem „TEL: Technology Enhanced Learning” w dniach od 5 do 16 października 2015r....czytaj dalej


Erasmus + KA1. Edukacja szkolna. Nasz projekt

 

Nasza szkoła od 1.06. 2015r. realizuje projekt programu Erasmus Plus w ramach akcji KA1 – mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt nosi nazwę „Better Language – Better Teachers” i został napisany przez nauczycielkę języka angielskiego, mgr Agnieszkę Polakowską z pomocą Zespołu do Spraw Współpracy Międzynarodowej, powołanego do życia w roku szkolnym 2014/ 2015.

Głównym celem projektu jest podniesienie wśród nauczycieli motywacji do własnego rozwoju, a szczególnie nauki języków obcych, oraz: poznawanie nowoczesnych technologii, nowych metod, technik i form pracy z uczniami, co pozwoli na wzrost jakości pracy naszej szkoły.

W trakcie realizacji projektu grupa pięciu nauczycieli bierze udział w kursach: metodycznych oraz językowych, przeprowadzonych dla nauczycieli z różnych stron Europy na Malcie. To daje im możliwość wymiany dobrych praktyk i idei, zdobywania wiedzy oraz doświadczeń na różnych poziomach nauczania. Po zakończeniu mobilności nasi nauczyciele dzielą się zdobytą wiedzą z zespołami szkolnymi, gronem pedagogicznym oraz wprowadzają innowacyjne metody pracy do swoich zajęć.

W projekcie biorą udział: mgr Joanna Chrząszcz (nauczycielka języka polskiego i historii), mgr Urszula Klimaszewska (nauczycielka języka angielskiego), mgr Barbara Nowakowska (nauczycielka języka angielskiego oraz wychowawczyni świetlicy), mgr Klaudia Świętoń (wychowawczyni świetlicy) oraz mgr Damian Woźniak (bibliotekarz).

Kursy, w których biorą udział nasi nauczyciele, są realizowane przez centrum szkoleniowe ETI na Malcie. Pierwszy kurs odbył się w październiku 2015r. (kurs metodyczny, dotyczący wykorzystywania w pracy narzędzi ICT). W roku 2016 weźmiemy udział w kursach metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego, zaś w roku 2017 – w kursach językowych.

Koordynatorem projektu od września 2016r. jest mgr Urszula Klimaszewska. Po więcej informacji na temat programu Erasmus Plus odsyłamy do jego strony głównej – erasmusplus.org.pl, a po informacje na temat kursów – do strony centrum szkoleniowego ETI Malta: www.etimalta.com.
 mgr Urszula Klimaszewska

 

 
 


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu ul. Królewska 4
tel. fax. 032 2712981