MENU     

        Linki          Sekretariat 

  Strona główna

   Grono pedagogiczne

napisz do szkoly - kliknij

 


GRONO PEDAGOGICZNE

 Grono nauczycielskie 2017r.
Grono nauczycielskie 2015r.
Grono nauczycielskie 2013r.Grono nauczycielskie 2012r.


  

Grono nauczycielskie 2011r. 

Grono nauczycielskie 2008r.


Grono nauczycielskie 2007r.

Dyrekcja

 • mgr inż. Alicja Korol akorolsp5zabrze@gmail.com

 • mgr Daria Wrobel dwrobelsp5zabrze@gmail.coml

  Nauczyciele kształcenia zintegrowanego

 • mgr Biskup Barbara bbiskupsp5zabrze@gmail.com

 • mgr Czech Beata bczechsp5zabrze@gmail.com

 • mgr Franc Izabela ifrancsp5zabrze@gmail.com

 • mgr Grabarczyk Teresa tgrabarczyksp5zabrze@gmail.com

 • mgr Kurczyna Anna akurczynasp5zabrze@gmail.com

 • mgr Rolnik Elżbieta erolniksp5zabrze@gmail.com

 • mgr Machniewicz Bogusława            
                             bmachniewicz
  sp5zabrze@gmail.com

 • mgr Nocuń Bożena bnocunsp5zabrze@gmail.com

 • mgr Olszewska Margareta
                             molszewska
  sp5zabrze@gmail.com

 • mgr Oterman Marzena motermansp5zabrze@gmail.com

 • mgr Postulka Grażyna gpostulkasp5zabrze@gmail.com

 •    mgr Gawior Izolda igawiorsp5zabrze@gmail.com
 • mgr Witkowska Małgorzata
                             mwitkowska
  sp5zabrze@gmail.com

  Nauczyciele klas IV - VI

 • mgr inż. Bernacka Elżbieta  
                             ebernacka
  sp5zabrze@gmail.com

 • mgr Borner Sabina sbornersp5zabrze@gmail.com

 • mgr Pytlik Patrycja ppytliksp5zabrze@gmail.com

 • mgr Nowakowska Bożena
                             bhajdowska
  sp5zabrze@gmail.com

 • mgr Chrząszcz Joanna jchrzaszczsp5zabrze@gmail.com

 • mgr Klimaszewska Urszula
                              uklimaszewskasp5zabrze@gmail.com
   

 • mgr Halinowska Beata bhalinowskasp5zabrze@gmail.com

 • mgr Huńczak Jolanta jhunczaksp5zabrze@gmail.com

 • mgr inż. Kasprzyk Monika mkasprzyksp5zabrze@gmail.com

 • mgr Jolanta Pisiewicz jpisiewiczsp5zabrze@gmail.com

 • mgr Szafarz Piotr pszafarzsp5zabrze@gmail.com

 • mgr Wolańska Małgorzata
                             mwolanska
  sp5zabrze@gmail.com

 • mgr Zdanowska Marlena
                             mzdanowska
  sp5zabrze@gmail.com

 • mgr Zieliński Janusz jzielinskisp5zabrze@gmail.com


  Świetlica

 • mgr Zielińska Jolanta jzielinskasp5zabrze@gmail.com

 • mgr Nowakowska Barbara
                             bnowakowska
  sp5zabrze@gmail.com

 • mgr Świętoń Klaudia kswietonsp5zabrze@gmail.com

 • mgr Kędzia Jadwiga jkedziasp5zabrze@gmail.com

 • mgr Dziób Grzegorz gdziobsp5zabrze@gmail.com

 •      mgr Kubicz Anna akubiczsp5zabrze@gmail.com 

 • mgr Krawczyk Alicja akrawczyksp5zabrze@gmail.com   


  Pedagog szkolny

 • mgr Małgorzata Kalata mkalatasp5zabrze@gmail.com

  Logopeda

 • mgr Święs - Michalik Monika mswiessp5zabrze@gmail.com

  Psycholog

 • mgr Grażyna Barańska gbaranskasp5zabrze@gmail.com

  Biblioteka

 • mgr Kruk Agnieszka akruksp5zabrze@gmail.co

 •     mgr Damian Woźniak dwozniaksp5zabrze@gmail.com
 


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu ul. Królewska 4
tel. fax 032 2712981