MENU     

    Linki        Sekretariat 

  Strona główna

   Innowacje, programy

napisz do szkoły - kliknij

masz ciekawe informacje lub zapytanie? napisz koniecznie


PROGRAMY NAUCZANIA

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

 


 
 
Programy nauczania
>zestaw


Programy i certyfikaty
>wykaz


harmonogram zajęć
z podziałem uczniów na grupy i terminy
>czytaj

>plakat


Innowacje pedagogiczne
mgr Margareta Olszewska, mgr Marzena Oterman

W naszej szkole od września tego roku szkolnego jest realizowana innowacja pedagogiczna z matematyki „Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć”. Innowacja oparta jest na metodzie pracy  matematyka prof. M. Hejnego z Czech.  Metodą pracują panie M. Olszewska na lekcjach matematyki w kl. Ia oraz pani M. Oterman na zajęciach komputerowych w kl. Ib. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do przeczytania  serii  artykułów w czasopiśmie pedagogicznym „ Życie Szkoły” http://www.zycieszkoly.com.pl/. Artykuły zawierające propozycje do pracy z dziećmi na lekcjach, w przedszkolu i w domu są zawarte w numerach: ” nr 8/2015/10 pt. „To jest bajka…, czyli o nauczaniu matematyki metodą prof. Hejnego,  nr 10/2015/12 pt.  „Krokowanie. Milowy krok w dodawaniu przez sześciolatki według nowatorskiej metody prof. Hejnego”, nr 1/2016/13 pt. „ Czy będziemy się dziś bawić w autobus?


mgr Joanna Chrząszcz: "Poznajmy się"

Innowacja "Poznajmy się" - współpraca szkół ogólnokształcących Zabrza i Rovereto w oparciu o WebQuesta „Skarbnikowe historie”. W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. Joanny Chrząszcz i p. Patrycji Pytlik realizowali innowację pedagogiczną. Podczas zajęć kółka dziennikarskiego zbierali materiały na temat instytucji kulturalnych w naszym mieście i przygotowywali prezentacje multimedialne na ich temat w języku polskim i angielskim. Uczestniczyli również w spotkaniu z aktorem Teatru Nowego w Zabrzu- Zbigniewem Stryjem i w koncercie w Filharmonii Zabrzańskiej. Materiały posłużą do stworzenia WebQuesta o naszym mieście „Skarbnikowe historie”, przygotowywanego w ramach współpracy między zabrzańskimi szkołami i placówkami we włoskim Rovereto. Uczniowie biorący udział w innowacji to: Maja Grzyb, Aleksandra Góra, Maria Chruślicka, Justyna Zub, Paulina Godwin, Wiktoria Wtulich, Magdalena Orszulik, Aleksandra Praszmo, Barbara Wojtala, Mateusz Bogusz i Natalia Borkowska.

prezentacja- DMiT j.ang  -  DMiT j.pol.        

prezentacja- Filharmonia j.ang.Filharmonia j.pol.         

prezentacja- Teatr Nowy j.ang. - Teatr Nowy j.pol.          


mgr Agnieszka Polakowska: „I am safe at school” 

Program zajęć w języku angielskim na temat bezpieczeństwa przeznaczony dla uczniów klas I-III. Innowacja polega na realizacji treści związanych z bezpieczeństwem ucznia w szkole i jego najbliższym środowisku po angielsku i na zajęciach języka angielskiego. Innowacja ma formę programu realizowanego przez nauczyciela języka angielskiego w trakcie pierwszego etapu edukacyjnego, to jest klas I-III.


mgr Joanna Chrząszcz, mgr inż. Alicja Korol: „Uczeń tutor” 

Innowacja polega na organizacji zajęć rówieśniczych z wykorzystaniem tutoringu rówieśniczego, czyli formy udzielania pomocy uczniom mającym trudności w nauce przez ich rówieśników - dzieci zdolne. Innowacja jest realizowana także w oparciu o współpracę z Gimnazjum nr 12 i 13 w Zabrzu.


SP nr 5 w Zabrzu: Joanna Chrząszcz, Alicja Korol, ZSO nr 12 w Zabrzu: Jacek Szkarłat, Grażyna Skirmuntt, Sławomir Czypczar, ZS nr 10 w Zabrzu: Mirosław Mendecki, ZS nr 18 w Zabrzu: Justyna Stefańczyk, ZS nr 20 w Zabrzu: Dorota Fresel, Danuta Malinowska Poznajmy się - współpraca szkół ogólnokształcących Zabrza i Rovereto w oparciu o webquest „Skarbnikowe historie”.

Innowacja jest efektem wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i włoskimi partnerami komponentu międzynarodowego projektu Innowacyjna Edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze. Podczas realizacji projektu polscy i włoscy partnerzy wymienili się doświadczeniami dotyczącymi różnych problemów edukacyjnych, w szczególności kształcenia zawodowego, roli nauczyciela w procesie dydaktycznym uczniów oraz metodologii pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Wymiana doświadczeń zaowocowała pomysłem nawiązania ściślejszej współpracy pomiędzy zabrzańskimi szkołami i szkołami z Rovereto. Wstępem do tej współpracy mają być działania umożliwiające wzajemne poznanie się polskich i włoskich partnerów. Innowacją zostaną objęci nauczyciele i uczniowie zabrzańskich szkół uczestniczących w projekcie: Szkoły Podstawowej nr 5, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 oraz Zespołów Szkół nr 10, 18 i 20 (II, III i IV etap edukacyjny).


 


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu ul. Królewska 4
tel. fax. 032 2712981