Rok szkolny 2013/2014

                        klasy I-III
             znakomite wyniki w nauce

                      klasy IV-VI
        świadectwa z wyróżnieniem

M.Kowal Ia
K.Ziemiańska Ia
A.Marczewska Ia
J.Jesiołowska Ia
W.Schwientek Ia
N.Ciszowska Ib
M.Serwińska Ib
Z.Dudek Ic
J.Jaroszkiewicz Ic
F.Kluska Ic
K.Kotala Ic
O.Nadarzewska Ic
Z.Olszewska Ic
M.Pruślicki Ic
O.Borkowski IIa
E.Kocielska IIa
M.Mantyka IIa
K.Matusik IIa
M.Poczęty IIa
N.Siemieniuk IIa
D.Ulatowska IIa
T.Pawlas IIb
K.Juchiewicz IIb
H.Gierczak IIb
K.Czernik IIb
S.Schwientek IIb
J.Werner IIb
J.Nawrat IIb
A.Smorągiewicz IIc
P.Wtulich IIc
Ł.Bobrowski IIIa
K.Filak IIIa
A.Kubica IIIa
W.Libor IIIa
K.Rosczyk IIIa
K.Solak IIIa
M.Wilczek IIIa
P.Glama IIIb
M.Gradecki IIIb
N.Kołcz IIIb
K.Orzechowska IIIb
O.Piejko IIIb
D.Podgórny IIIb
A.Radomska IIIc
J.Głogowski IIIc
K.Stalica IIIc
M.Grzybowska IIIc
5,8     M. Chruślicka 6b
5,6     M.Będzińska 6b
5,6     O.Kowalkowska 6b
5,5     W.Wilk 6a
5,45   A.Mirowska 5c
5,33   M.Grzyb 6a
5,33   W.Mazur 6a
5,3     G.Gabrielczak 5b
5,3     J.Pabianek 5b
5,3     A.Sobieraj    4b
5,27   P.Jachowicz 5c
5,27   O.Pilichowska 4a
5,25   K.Bernaś 6a
5,2     A.Fuentes 6b
5,2     K.Gaik 5b
5,18    N.Lebioda 5c
5,17    P.Wiaderek 6a
5,16    Marta Nowak 6a
5,16    Monika Nowak 6a
5,1      E.Węgrzynowicz 4b
5,0     M.Grzyb 4a
5,0     J.Haras 5a
5,0     D.Liniarski 5a
5,0     M.Malinowska 5c
5,0     P.Szlencka 4b
5,0     A.Śliwińska 4b
5,0     J.Wojtaś 5b
5,0     V.Skorupa 4b
5,0     I.Wawrzyniak 6a
4,9     A.Kiepura 4b
4,9     O.Krzanowska 4c
4,9     F.Kowal 5b
4,9     F.Olszówka 5b
4,9     K.Połeć 5c
4,9     B.Piórkowski 5b
4,9     J.Telążka 4b
4,83   A.Gerlich 6a
4,83   A.Tarka 6a
4,83   T.Widera 6a
4,81    K.Daciuk 4a
4,81    B.Opałka 6a
4,8     M.Banasiak 6c
4,8     M.Jabłoński 6b
4,8     D.Ozimińska 4b
4.75   P.Janus 6a
4.75   A.Praszmo  6c
4.75   Ł.Wieroński 6a
4.75   J.Zub 6b