MENU     

      Linki        Sekretariat  

  Strona główna

   Samorząd uczn.
    Klub Przyj. Szkoły

napisz do szkoły - kliknij

masz ciekawe informacje lub zapytanie? napisz koniecznie


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 


 
 

"Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz. 

Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły. 

Kompetencją Samorządu jest organizacja życia uczniowskiego Szkoły. 

Zasady wybierania i działania samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (...)"

 Ze Statutu Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu


Nowy opiekun samorządu szkolnego

Uczniowie naszej szkoły głosowali na tegorocznego opiekuna samorządu szkolnego. Wybrany został pan Janusz Zieliński.
Gratulujemy.Skład samorządu szkolnego 2017/18r.

przew.-Olivier Piejko VIIb, z-ca -Katarzyna Filak VIIa, skarbnik - Olivier Cieślak VI, członkowie: Mateusz Gradecki VIIb, Nadia Kowol Va, Zuzanna Pawłowska IVc.


Pierwsze zebranie samorządów klasowych przed wyborami do szkolnego Samorządu Uczniowskiego pod przewodnictwem Janusza Zielińskiego nowo wybranego opiekuna SU.

spotkanieRzecznik praw ucznia

Zadania i rola Rzecznika Praw Dziecka-Ucznia w szkole:

- Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
- Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.
- Propagowanie praw ucznia i dziecka.
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie  
   upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
- Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i 
  uszanować prawa innych).
- Prowadzenie negocjacji między nauczycielem a uczniem.

Sposoby działania Rzecznika:

- Załatwianie indywidualnych skarg.
- Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym.
- Współdziałanie w realizacji programów profilaktycznych w 
  szkole. 

Uprawnienia Rzecznika:

- Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy.
- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w 
  ramach obowiązujących regulaminów.
- Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu 
  postępowania.
- Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, 
  nauczycieli lub pracowników administracji szkoły. 

Zadania i zasady działania szkolnego Rzecznika praw ucznia

Jakie masz prawa? o tym przeczytasz w  Dekalogu


W  naszej szkole powstał zespół mediacyjny,
 do którego obowiązków należy rozpatrzenie  konfliktów, dania możliwości zaprezentowania stanowisk zainteresowanych stron, co może doprowadzić do złagodzenia sporu. 

 

Szczegóły tutaj


Skład samorządu szkolnego 2016/17r.

przew.-Olivier Piejko VIb, z-ca -Michał Banach Va, skarbnik - Krzysztof Matusz VIb

Skład samorządu szkolnego 2015/16r.

przewodniczący
Julia Telążka
kl.VIb
zastępca
Maja Grzyb
kl.VIa
skarbnik
Olivier Piejko
kl.Vb

Skład samorządu szkolnego 2013/14r.

przewodniczący

Borowska Anna

zastępca

Zieliński Oliwier

skarbnik

Partyka Dawid

Skład samorządu szkolnego 2011/12r.

przewodniczący

Aleksandra Kopiec

zastępca

Bartek Haras

skarbnik

Paulina Pilichowska

Skład samorządu szkolnego 2010/11r.

przewodniczący

Dawid Zieliński

zastępca

Katarzyna Stalmach

skarbnik

Angelika Gubernat

Skład samorządu szkolnego 2009/10r.

Skład samorządu szkolnego 2008/09r.

przewodnicząca

Marzena Jabczyk

zastępca

Marta Olejnik

skarbnik

Karolina Fabiś

Skład samorządu szkolnego 2007/08r.

przewodnicząca

Adrianna Kowalska

zastępca

Marcin Orszulik

skarbnik

Angelika Tracz

Skład samorządu szkolnego 2006/07r.

przewodnicząca

Dominika Kierepka

zastępca

Angelika Tracz

skarbnik

Michał Przyszlak

 
 


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu ul. Królewska 4
tel. fax. 032 2712981