MENU     

      Linki        Sekretariat  

  Strona główna

   Samorząd szkolny
    Klub Przyj. Szkoły

napisz do szkoły - kliknij

masz ciekawe informacje lub zapytanie? napisz koniecznie


SAMORZĄD SZKOLNY

 


 
 

"Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz. 

Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły. 

Kompetencją Samorządu jest organizacja życia uczniowskiego Szkoły. 

Zasady wybierania i działania samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (...)"

 Ze Statutu Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu


Nowy opiekun samorządu szkolnego

Uczniowie naszej szkoły głosowali na tegorocznego opiekuna samorządu szkolnego. Wybrany został pan Janusz Zieliński.
Gratulujemy.Skład samorządu szkolnego 2017/18r.

przew.-Olivier Piejko VIIb, z-ca -Katarzyna Filak VIIa, skarbnik - Olivier Cieślak VI, członkowie: Mateusz Gradecki VIIb, Nadia Kowol Va, Zuzanna Pawłowska IVc.


Adoptujemy psa

Samorząd uczniowski zaadoptował wirtualnie psa z zabrzańskiego schroniska. Wybrany przez nas pies nosi imię Sarabi.Rzecznik praw ucznia

Zadania i rola Rzecznika Praw Dziecka-Ucznia w szkole:

- Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
- Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.
- Propagowanie praw ucznia i dziecka.
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie  
   upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
- Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i 
  uszanować prawa innych).
- Prowadzenie negocjacji między nauczycielem a uczniem.

Sposoby działania Rzecznika:

- Załatwianie indywidualnych skarg.
- Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym.
- Współdziałanie w realizacji programów profilaktycznych w 
  szkole. 

Uprawnienia Rzecznika:

- Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy.
- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w 
  ramach obowiązujących regulaminów.
- Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu 
  postępowania.
- Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, 
  nauczycieli lub pracowników administracji szkoły. 

Zadania i zasady działania szkolnego Rzecznika praw ucznia

Jakie masz prawa? o tym przeczytasz w  Dekalogu


W  naszej szkole powstał zespół mediacyjny,
 do którego obowiązków należy rozpatrzenie  konfliktów, dania możliwości zaprezentowania stanowisk zainteresowanych stron, co może doprowadzić do złagodzenia sporu. 

 

Szczegóły tutaj


Skład samorządu szkolnego 2016/17r.

przew.-Olivier Piejko VIb, z-ca -Michał Banach Va, skarbnik - Krzysztof Matusz VIb

Skład samorządu szkolnego 2015/16r.

przewodniczący
Julia Telążka
kl.VIb
zastępca
Maja Grzyb
kl.VIa
skarbnik
Olivier Piejko
kl.Vb

Skład samorządu szkolnego 2013/14r.

przewodniczący

Borowska Anna

zastępca

Zieliński Oliwier

skarbnik

Partyka Dawid

Skład samorządu szkolnego 2011/12r.

przewodniczący

Aleksandra Kopiec

zastępca

Bartek Haras

skarbnik

Paulina Pilichowska

Skład samorządu szkolnego 2010/11r.

przewodniczący

Dawid Zieliński

zastępca

Katarzyna Stalmach

skarbnik

Angelika Gubernat

Skład samorządu szkolnego 2009/10r.

Skład samorządu szkolnego 2008/09r.

przewodnicząca

Marzena Jabczyk

zastępca

Marta Olejnik

skarbnik

Karolina Fabiś

Skład samorządu szkolnego 2007/08r.

przewodnicząca

Adrianna Kowalska

zastępca

Marcin Orszulik

skarbnik

Angelika Tracz

Skład samorządu szkolnego 2006/07r.

przewodnicząca

Dominika Kierepka

zastępca

Angelika Tracz

skarbnik

Michał Przyszlak

 
 


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu ul. Królewska 4
tel. fax. 032 2712981