MENU     

    Linki          Sekretariat  

  Strona główna

  Świetlica szkolna
  Obiady
  Z życia świetlicy
  Regulaminy
  "Owoce i warzywa"
  "Mleko w szkole"

napisz do szkoły - kliknij

masz ciekawe informacje lub zapytanie? napisz koniecznie

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 
 

CZYNNA CODZIENNIE 

OD 6.30 - 17.00


Regulamin świetlicy szkolnej


 Jak zapisać dziecko do świetlicy?

Aby zapisać dziecko należy odebrać oświadczenie, wypełnić je i oddać w świetlicy.

Pobierz deklarację.


Ramowy plan dnia

 6.30 – 8.00:

Schodzenie się dzieci – zajęcia ciche

(gry stolikowe, rysowanie, układanie  klocków, czytelnictwo)

 8.00 – 11.30:

Odrabianie zadań domowych, pomoc dzieciom w nauce

Zajęcia według zainteresowań dzieci – gry, zabawy, czytelnictwo

11.30 – 12.45:

Przygotowanie do obiadu, spożywanie posiłku/odpoczynek po zajęciach lekcyjnych - zabawa zgodne z zainteresowaniami dzieci

12.45 – 13.45:

Odrabianie zadań domowych, zajęcia ciche przy stolikach pod opieką naczyciela nauczania zintegrowanego/ dla dzieci, które nie odrabiają zadań domowych, zajęcia zorganizowane przez wychowawcę świetlicy.

13.45 – 14.00:

Odpoczynek po zajęciach, czynności higieniczno porządkowe.

14.00 – 17.00:

Zajęcia zgodne z zainteresowaniami dzieci – rozrywki umysłowe 

i gry dydaktyczne, zabawy na powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy tematyczne lub ruchowe, czytelnictwo, zajęcia 

z wykorzystaniem komputera oglądanie filmów na DVD


Rodzaje zajęć świetlicowych

Poszerzające horyzonty umysłowe dziecka

 • Zajęcia czytelnicze

 • Zajęcia komputerowe

 • Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych

 • Edukacja regionalna i europejska

 • Gry i zabawy dydaktyczne

 • Wycieczki

 • Spotkania z ciekawymi ludźmi

 Zajęcia artystyczne

 • Zajęcia plastyczne

 • Zajęcia umuzykalniające

 • Zajęcia taneczne – zespół regionalny "GWARKI"

 • Małe formy teatralne

Zajęcia ruchowe

Zajęcia terapuetyczne


Zadania świetlicy szkolnej

 •  Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie i społeczeństwie.

 • Uczenie poszanowania własności osobistej i mienia społecznego.

 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, kształtowanie prawidłowej postawy i rozwijanie sprawności fizycznej.

 • Zapoznanie z problematyką ochrony środowiska i podejmowanie zadań służących temu.

 • Rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez poznawanie historii Polski i obchody uroczystości państwowych.

 • Poznawanie historii i kultury Śląska, Polski i innych państw europejskich, w tym państw sąsiadujących z Polską i państw Unii Europejskiej.

 • Uczenie sposobów zdobywania informacji i poznawania świata, dzięki wykorzystywaniu literatury pięknej, popularno-naukowej, środków audiowizualnych i technik komputerowych.

 • Rozwijanie uczuć estetycznych, artystycznej wrażliwości i zdolności uczniów.

 • Prace na rzecz innych – współpraca z instytucjami środowiska lokalnego i działania na ich rzecz, udział w akcjach charytatywnych.

 • Pomoc w nauce – rozwijanie uzdolnień, wyrównywanie braków edukacyjnych.

 • Uczestnictwo w kulturze – zwiedzanie muzeów, wystaw i obiektów kulturalnych.


 

 
 


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu ul. Królewska 4 
tel. fax. 032 2712981